Går du med et ønske om forandring?

​Iver Poulsen

TERAPEUT & SUPERVISOR

At skabe frihed hos det enkelte menneske til at
leve i overensstemmelse med egne værdier

TELEFON: 61 66 46 89

Egen terapi for psykologer til brug for autorisation

Psykolognævnet har i december 2016 godkendt et 25 timers egenterapiforløb hos mig til brug for autorisation for psykolog.

 

Passage fra Psykolognævnets hjemmeside:

“Kan egenterapi, der er modtaget hos andre end autoriserede psykologer, medregnes til autorisation?
Egenterapi modtaget hos andre end autoriserede psykologer kan medregnes til autorisation med op til 25 timer. Dokumentation for et sådant forløb indebærer, at der foreligger en erklæring på tro og love, som beskriver terapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaringsgrundlag, bekræftet af terapeuten. Psykolognævnet vil med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger foretage en konkret vurdering af forløbets relevans for ansøgerens praktiske uddannelse.”

 

Anbefaling:

“Som supplement til de mange timers supervision under uddannelsen til autoriseret psykolog, så jeg det som en yderst værdifuld del at få lov til at opleve 25 timer i egenterapi. Ikke alene gav det mig en dybere indsigt i mine personlige udviklingsområder, men også en uundværlig indsigt i og fornemmelse for klient-perspektivet i et klinisk samtaleforløb. Iver Poulsen varetog den terapeutiske egenterapi med nænsomhed og stor kompetence og han sendte mig, allerede inden forløbet, den fornødne dokumentation på hans uddannelse og mangeårige erfaring som terapeut. Psykolognævnet godkendte og medregnede de 25 timers egenterapi i min ansøgning om autorisation i december 2016 og jeg vil bestemt anbefale psykologer på vej mod autorisation et egenterapi-forløb hos Iver”.

De bedste hilsner
Anja Westhoff, Cand. Psych. Aut.